Dr. Emin Bank
Netcad, Kurumsal Temsilci
Mehmet Açıkyer
Erbakır, Bilgi Sistemleri Müdürü
Murat Apohan
Logo Siber Güvenlik, Genel Müdür
Murat Çankaya
BiSoft, Satış Müdürü
Mustafa Kaygın
Dosbil Bilgisayar, Genel Müdür
Neslihan Aksun
Bilişim Zirvesi, Genel Müdür
Özben Miçooğulları
Sonicwall Türkiye, Ülke Satış Lideri
Serkan Kurt
Venatron Security, CEO