Alper Onarangil
WatchGuard Türkiye Satış
E. Emiroğlu
Geylani Gani
Tetra Bilişim Satış Müdürü
İsmail Doğan
Qnap İş Geliştirme Yöneticisi
Kerem Çetin
Pikare Yazılım Geliştirme Yöneticisi
Neslihan Aksun
Bilişim Zirvesi, Genel Müdür
Oğuz Memiş
Netcom Bilgisayar A.Ş. Genel Müdürü
Serkan Gezici
Quadro Türkiye Genel Müdürü
Serkan Turpçu
Mikro Yazılım İş Geliştirme Uzmanı
Süha Onay
Dia, Genel Koordinatör
Ümit Yeşiltaş
Dell Anadolu’dan Sorumlu Satış Yöneticisi
Yusuf Akardaş
Vector Sistem İş Birimi Yöneticisi